DELA VÄRDEN FÖR ATT SKAPA VÄRDE

För Ferrero-koncernen har begreppet företags sociala ansvar alltid stått för att värna om människor och om lokalområdet, nämligen anställda och före detta anställda, konsumenter, familjer och det lokalsamhälle där det verkar. De här principerna för socialt ansvar vägledde Ferreros första steg i Alba och kvarstår än idag oförändrade.

Ferrero-koncernens förhållningssätt till hållbarhet bygger idag på företagets strategi för socialt ansvar: ”Dela värden för att skapa värde”.

För Ferrero är skapandet av gemensamt värde något som berör alla delar av leveranskedjan: alltifrån att bry sig om människorna som har skapat och fortsätter att skapa koncernens historia, stödet till lokalsamhällen, främjandet av aktiva livsstilar bland ungdomar och deras familjer, hela vägen till dess starka engagemang för hållbara jordbruksmetoder och miljöskydd.

Vårt företags strategi för socialt ansvar är idag indelat i två huvudområden: Människor och Planeten.

MÄNNISKOR


Ferrero-koncernen ser det som en prioritet att övervaka och förbättra effekten av sin verksamhet genom hela leveranskedjan, genom att se till att de huvudsakliga råvarorna köps in på ett ansvarsfullt sätt. Koncernen åtar sig även att bedriva produktion som tar hänsyn till miljön, genom att använda bästa tillgängliga tekniker, säkerställa effektiv användning av energi, material och naturresurser och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt och förnuftigt sätt. Ferrero bekräftar detta ansvar och är starkt engagerat i att minimera sin miljöpåverkan, från råvaror till produktionsanläggningar och logistik, längs hela värdekedjan.

PLANETEN


Ferrero-koncernen ser det som en prioritet att övervaka och förbättra effekten av sin verksamhet genom hela leveranskedjan, genom att se till att de huvudsakliga råvarorna köps in på ett ansvarsfullt sätt. Koncernen åtar sig även att bedriva produktion som tar hänsyn till miljön, genom att använda bästa tillgängliga tekniker, säkerställa effektiv användning av energi, material och naturresurser och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt och förnuftigt sätt. Ferrero bekräftar detta ansvar och är starkt engagerat i att minimera sin miljöpåverkan, från råvaror till produktionsanläggningar och logistik, längs hela värdekedjan.