ANSVARSFULL KOMMUNIKATION FÖR VÄLGRUNDADE VAL

Aktörerna inom mat och dryck världen över, däribland Ferrero, ser det som en viktig uppgift att öka den internationella medvetenheten om kost, näring och fysisk aktivitet.

Ferrero stödjer uppfattningen att ansvarsfulla kommersiella meddelanden kan hjälpa konsumenterna att göra lämpliga val om livsmedel och drycker samt att förstå vilken roll näring, kost och fysisk aktivitet har i att uppnå en sammantaget sund och aktiv livsstil. Genom att förmedla kommersiella meddelanden som stämmer överens med principerna för god näring, balanserad kost, fysisk aktivitet och eget val kan branschen spela en viktig roll.

Som global aktör i branschen tillämpar Ferrero konsekvent ”Framework for responsible food and beverage communication” (Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av mat och dryck), som antagits av ICC – Internationella handelskammaren, samt de regionala och nationella självreglerande koder som tagits fram lokalt på den grunden.
Ferrero inser behovet av lämpliga kontrollmekanismer för att bestraffa eller ändra reklam som inte uppfyller ovan nämnda självreglerande krav.

Ferrero tror att en effektiv självreglering av kommersiella meddelanden ger ett värdefullt ramverk för att på bästa sätt tjäna konsumentens intresse i att motta sanningsenliga och korrekta meddelanden.

Därför är Ferrero, både individuellt och genom de förbund som företaget tillhör (t.ex. WFA, World Federation of Advertisers, och IFBA, International Food & Beverage Alliance), en aktiv aktör inom självregleringsprocessen, på såväl nationell som internationell nivå.

Klicka här om du vill hämta den fullständiga versionen av dokumentet ”Ferrero Advertising and Marketing Principles” (Ferreros principer för reklam och marknadsföring) >