Kärnvärden

Koncernens kontinuerliga engagemang

LOJALITET OCH FÖRTROENDE

Vår ständiga lyhördhet för konsumenternas behov är grunden till vår företagspolicy, som inspirerats av största möjliga öppenhet och excellens inom kvalitet.

Vår lojalitet gentemot kunderna och det förtroende de visar för våra produkter genom sina dagliga inköp ligger i själva kärnan av den långvariga relation som vi åtnjuter med dem.

Vår företagspraxis bygger på ömsesidigt förtroende mellan kolleger, fullständig hängivenhet och öppenhet gentemot koncernen samt gentemot alla de aktörer i civilsamhället som vi dagligen samverkar med.