VIKTIGA SIFFROR

Koncernens tillväxt under 2017/2018

EN GLOBAL VERKLIGHET

Ferrero Group har godkänt den konsoliderade årsredovisningen för det verksamhetsår som slutade den 31 augusti 2018 med en omsättning på 10,7 miljarder euro

Ferrero International S.A., Ferrero Groups moderbolag, har godkänt gruppens konsoliderade årsredovisning för det verksamhetsår som slutade den 31 augusti 2018. Detta datum bestod Ferrero International S.A. av 94 företag över hela världen, med 25 tillverkningsanläggningar i drift. Gruppens produkter finns tillgängliga direkt eller via auktoriserade återförsäljare i över 170 länder.

Under rådande globala osäkerhet och parallellt med branschens utmaningar och trender kunde gruppen konsolidera och bekräfta sitt resultat under 2017/2018. Ferrero Group fortsatte öka sina investeringar i ikoniska varumärken och håller driftsintäkterna på en hög nivå samtidigt som den interna FoU-verksamheten stärks.

Med Giovanni Ferrero som exekutiv ordförande och Lapo Civiletti som CEO avslutade gruppen budgetåret med en konsoliderad omsättning på 10,7 miljarder euro, en ökning på +2,1% jämfört med föregående år, då den rapporterade konsoliderade omsättningen var 10,5 miljarder euro.

Försäljningen av slutprodukter ökade med 3,5 % (6,8 % vid konstant valuta) främst tack vare marknaderna i Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, Storbritannien och USA.

BRA PRODUKTER, BRA RESULTAT

De produkter som ledde ökningen av nettoförsäljningen av slutprodukter var Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Joy, Kinder Bueno och Kinder Chocolate.

Gruppens genomsnittliga arbetsstyrka 2017/2018 var 31 748, en ökning från 30 305 anställda 2016/2017. Den 31 augusti 2018 uppgick antalet anställda till 35 146, jämfört med 34 543 den 31 augusti 2017.

FÖRBÄTTRING OCH TILLVÄXT

Gruppen fortsatte även under detta år att investera i att förbättra och utöka sina fabriker, anläggningar och utrustning i linje med gruppens företagsekonomiska och sociala åtaganden som en del av dess företagsstrategier. Genom tillämpning av sina viktigaste företagsstrategier kunde Ferrero Group kontinuerligt förbättra produktportföljens kvalitet och konkurrenskraft. Samtidigt ägnade man stor uppmärksamhet åt produkternas färskhet, livsmedelssäkerheten och miljöaspekterna, som är fortsatt mycket viktiga för Ferrero Group.

Den 30 mars 2018 offentliggjorde Ferrero Group förvärvet av Nestlé USA:s chokladverksamhet. Några ikoniska amerikanska varumärken, som Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand®, Raisinets® och de exklusiva rättigheterna till varumärket Crunch® för marknaden i USA införlivades i Ferreros varumärkesportfölj. I förvärvet ingick även två tillverkningsanläggningar i Illinois.

Gruppen fortsatte följa sin strategi för teknisk utveckling genom att utöka sin produktionskapacitet med totala kapitalinvesteringar på 673 miljoner euro. Av de sammanlagda kapitalinvesteringarna var större delen inriktad på fastigheter, anläggningar och utrustning (596 miljoner euro), huvudsakligen i Italien, Tyskland, Kanada, Polen och Belgien. Gruppen fortsätter även att investera betydande kapital i Luxemburg för att bygga en ny byggnad för gruppens huvudkontor.