VIKTIGA SIFFROR

Koncernens tillväxt under 2016/2017

EN GLOBAL VERKLIGHET

Ferrero Group har godkänt den konsoliderade årsredovisningen för det år som slutade den 31 augusti 2017 med en omsättning på 10,5 miljarder euro

Ferrero International S.A., Ferrero Groups moderbolag, har godkänt gruppens konsoliderade årsredovisning för det år som slutade den 31 augusti 2017. Detta datum bestod gruppen av 91 företag över hela världen, med 23 tillverkningsanläggningar i drift. Gruppens produkter finns tillgängliga direkt eller via auktoriserade återförsäljare i över 170 länder.
Under rådande globala osäkerhet och parallellt med branschens utmaningar och trender kunde gruppen konsolidera och bekräfta sitt resultat under 2016/2017. Ferrero Group fortsatte öka sina investeringar i ikoniska varumärken och höll driftsintäkterna på en hög nivå samtidigt som den interna FoU-verksamheten stärktes.

Med Giovanni Ferrero som exekutiv ordförande och Lapo Civiletti som CEO avslutade gruppen budgetåret med en konsoliderad omsättning på 10,5 miljarder euro, en ökning på +1,5 % jämfört med föregående år, då den rapporterade konsoliderade omsättningen var 10,3 miljarder euro.
Försäljningen av slutprodukter ökade med 2,2 % (2,5 % vid konstant valuta) tack vare vissa av de europeiska marknaderna, bland annat Tyskland, Polen, Storbritannien och länderna i Östeuropa, medan försäljningen i Italien och Frankrike var oförändrad. I USA, Kanada och Mexiko registrerades en större ökning av nettoförsäljningen.

BRA PRODUKTER, BRA RESULTAT

De produkter som bidrog mest till nettoförsäljningen av slutprodukter var i huvudsak NUTELLA®, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno och Tic Tac.
Gruppens genomsnittliga arbetsstyrka 2016/2017 var 30 305, en ökning från 29 206 anställda 2015/2016. Den 31 augusti 2017 uppgick antalet anställda till 34 543, jämfört med 32 990 den 31 augusti 2016.

FÖRBÄTTRING OCH TILLVÄXT

Under året fortsatte gruppen också att investera i att förbättra och utöka fabriker, anläggningar och utrustning i linje med såväl sina företagsekonomiska och sociala åtaganden som sina företagsstrategier. Genom kontinuerlig tillämpning av sina viktigaste företagsstrategier kunde Ferrero Group kontinuerligt förbättra produktportföljens kvalitet och konkurrenskraft. Samtidigt ägnade man stor uppmärksamhet åt faktorer som produkternas färskhet, livsmedelssäkerheten och miljöaspekterna, som är mycket viktiga för Ferrero Group.

Under budgetåret 2016/2017 slutförde gruppen även sitt förvärv av chokladmärkena Fannie May Confections Brands, Inc. och Harry London chokladvarumärken från 1-800-FLOWERS.com, Inc. Sammanslagningen av Ferrero och Fannie May är en viktig strategisk och kulturell anpassning som bygger på en lång gemensam historia som familjeföretag och högkvalitetsmärken.

Gruppen fortsatte följa sin strategi för teknisk utveckling genom att utöka sin produktionskapacitet med totala kapitalinvesteringar på 744 miljoner euro (jämfört med 631 miljoner euro föregående år). Av de sammanlagda kapitalinvesteringarna var större delen inriktad på fastigheter, anläggningar och utrustning (660 miljoner euro jämfört med 552 miljoner euro föregående år), huvudsakligen i Italien, Tyskland, Polen, Kanada och Luxemburg.