ETISK KOD

Vårt mål med denna etiska kod är att undanröja alla tveksamheter gällande uppförande, men även att ge alla som arbetar med vårt Företag en förståelse för våra underliggande värderingar.

Tack vare vår etiska kod har vi inte bara chansen att förankra beprövad yrkesskicklighet utan också att skapa riktlinjer, en ”kompass”, med vars hjälp vårt uppförande i framtiden kan styras både internt och externt.

Klicka här för att ladda ned dokumentet (PDF-version)>