ÅTGÄRDER SOM BYGGER PÅ VÄRDERINGAR

Med den stadiga grunden i form av vår historia, bekräftar dessa etiska regler återigen att våra beslut och våra handlingar bygger på våra värderingar.

Vårt mål med dessa etiska regler är att minska eventuella osäkerheter som rör uppförande, men även att ge alla som arbetar vid vårt företag en förståelse av våra underliggande värderingar.

Idag är det mer än någonsin väsentligt att bekräfta vår etiska vision och tydligt uppge våra principer, värderingar och ansvarsområden. De här principerna vägleder vårt uppförande i relationerna med marknaden, i synnerhet gentemot konsumenten, de samhällen där vi arbetar, de människor som arbetar med oss och alla aktörer som medverkar i företaget.

ANPASSA FRAMTIDA BETEENDEN

Det är bara genom gemensamt arbete och engagemang som vi kan skapa en hållbar framtid. Vi måste alla arbeta tillsammans och hela tiden utmana varandra och oss själva i vårt arbete.
Alla medarbetare som satsar tid, färdigheter och idéer förtjänar ett erkännande för sitt arbete och för dem bekräftar vi nu återigen de principer och värderingar som har säkrat vår framgång så här långt.

Vi får inte glömma att en koncern som vår, som har genomgått en enastående expansion internationellt, kräver en fin intern balans mellan de motsägelser som kan uppstå till följd av denna tillväxt: frihet kontra regler, kreativitet kontra ansvarstagande och individuella initiativ kontra kollektivt skydd.

I detta sammanhang utgör de etiska reglerna en möjlighet att inte bara formalisera väletablerad excellens, utan även skapa en handledning, en ”kompass” som styr de komplexa problemställningarna i vårt framtida uppförande, såväl internt som externt.