Ferrero topprankad på WWF:s Palm Oil Scorecard 2016

21.09.2016

Den 21 september publicerades WWF International Palm Oil Scorecard 2016 och där placerade sig Ferrero-koncernen i toppen bland 137 globala företag som utvärderades i fråga om hållbarhetsåtgärder för palmolja under 2015.

Särskilt under de senaste månaderna har Världsnaturfonden analyserat företag i Europa, Nordamerika, Australien och Japan för att se vilka framsteg de gjort inom certifiering av palmolja och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en ansvarsfull palmoljeanvändning.

I denna undersökningen fick Ferrero 9 poäng av 9 möjliga och betecknades som ”Leading the way” på vägen mot att uppnå det slutgiltiga hållbarhetsmålet för branschen – att certifierad hållbart producerad palmolja ska bli standard för alla företag.

Resultatet baseras på att vi i januari 2015 nådde vårt certifieringsmål, vilket innebär att säkerställa att slutprodukten innehåller 100 % RSPO-certifierad segregerad palmolja, i kombination med ytterligare hållbarhetsåtgärder.

I linje med våra konsumenters och medarbetares värderingar och förväntningar lanserade vi 2013 en deklaration för palmolja, Ferrero Palm Oil Charter, som listar de enskilt viktigaste punkterna för att skapa en hållbar leveranskedja för palmolja.

Sedan dess har Ferreros partnerskap med TFT inneburit att vi kunnat förvandla våra åtaganden till konkreta handlingar, till exempel att göra fältbesök på plantagerna som levererar palmolja till oss.

Avgörande för denna utveckling är den kontinuerliga dialogen med våra leverantörer och deras engagemang under resans gång. Ferrero uppmuntrar och stödjer sina leverantörer i arbetet med att utveckla, införa och följa upp en praktiskt genomförbar och långsiktig åtgärdsplan i syfte att uppfylla kraven i Chartern på deras egna och tredje parts egendomar. Nästa steg kommer att handla om att verifiera att kraven i Chartern har införts.

Dessutom innebar Ferreros medlemskap i POIG i november 2015 ytterligare ett steg för att genomföra företagets åtaganden och åtgärder för hållbarhet från en trovärdig och nyskapande plattform. På Ferrero delar vi POIG:s vision om att ”bryta sambanden mellan palmolja och avskogning samt överträdelser mot mänskliga rättigheter och mark- och arbetsrättigheter” (www.poig.org). I linje med denna vision stödjer vi HCS Approach och ”Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance”. Vi uttalade vårt stöd för dessa riktlinjer i april 2015 och april 2016, och tillsammans ger de våra leverantörer en praktisk vägledning i hur de ska hantera kraven i vår deklaration mot avskogning och exploatering.

Dessutom är resultatet i Världsnaturfondens Scorecard viktigt för oss eftersom det lyfter fram vikten av vårt engagemang för en ansvarsfull användning av palmolja, och är en sporre till vårt fortsätta arbete i denna fråga.

På Ferrero firar vi vårt 70-årsjubileum. Det säger sig självt att resultatet går tillbaka på Ferreros arv och de värderingar som ligger till grund för vårt åtagande att vara en ansvarsfull aktör på den globala marknaden.

Vilka är Ferreros milstolpar på vägen mot ansvarsfull palmolja?

Januari 2005: Ferrero blir medlem av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
November 2013: Ferrero lanserar Palm Oil Charter och blir medlem av The Forest Trust.
Maj 2014: Ferrero publicerar sin första progressrapport om hur deklarationen införs.
November 2014: Ferrero börjar stödja Palm Oil Innovation Group (POIG).
November 2014: Ferrero bekräftar några kvarvarande problem på plantagerna man får leveranser från, och man kommer överens om en åtgärdsplan med sina leverantörer.
Januari 2015: alla Ferreros produkter i hela världen är RSPO-certifierade för den segregerade leveranskedjan – detta innebär att de fysiskt innehåller hållbar palmolja från en certifierad leveranskedja.
April 2015: Ferrero stödjer High Carbon Stock (HCS) Approach; en verktygsuppsättning för att identifiera tropiska skogar som ska bevaras och skadad mark där det kan finnas möjlighet att utveckla plantager.
Oktober 2015: Ferrero har identifierat vilka fabriker och plantager som står för 99,5 % av den palmolja man köper.
November 2015: Ferrero blir medlem av Palm Oil Innovation Group (POIG).
Mars 2016: Ferrero stödjer ”Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance"