VÅRT ÅTAGANDE FÖR HÅLLBARA INKÖP AV HASSELNÖTTER

I enlighet med våra leverantörskod publicerade Ferrero i januari 2021 ett charterdokument dedikterat för hasselnötter. Dokumentet gäller för alla våra inköp av hasselnötter, med ett tillvägagångssätt som bygger på att säkerställa efterlevnad av våra policyer längs hela värdekedjan, samt på vår tro att vi måste ""gå bortom"" genom att identifiera specifika åtaganden baserat på valda prioriteringar och initiativ.

Välkommen att läsa Ferreros Charter för hasselnötter för att få mer information om våra åtaganden och krav baserat på våra valda prioriteringar utifrån våra grundpelare för ansvarsfulla inköp: Mänskliga rättigheter och social praxis, miljöskydd och hållbar utveckling samt transparens när det gäller leverantörer. Målet är att vara en drivande kraft inom en hasselnötsbransch som skapar värde åt alla involverade.