En sista hälsning till Pietro Ferrero i staden Alba

Pietro Ferrero var ett föredöme vad gäller “rättskaffenhet, arbetsmoral, känslighet och ärlighet, en äkta och seriös man som samhället kunde lita på”. Så här mindes biskopen i Alba, monsignor Giacomo Lanzetti, Pietro Ferrero som lämnade oss. Döden inträffade i Sydafrika där Pietro Ferrero befann sig på ett humanitärt uppdrag som låg honom varmt om hjärtat och som Ferrero Gruppen ägnat sig åt under flera år: Ferreros sociala arbete.

Det utbröt en lång applåd från alla människor som samlats på piazza del Duomo och hela staden Alba tog emot kistan som följdes av familjen Ferrero - av signor Michele och signora Maria Franca, änkan signora Luisa, signor Giovanni med makan signora Paola - som med en tillgiven gest med handen hälsade på den rörda folkmassan.

Fler än trettiotusen personer hade samlats. Bland dem fanns anställda, invånare i staden och myndighetspersoner som närvarade vid begravningen för att ge en sista hälsning till entreprenören och den älskade medborgaren.

Begravningsceremonin förrättades av kardinalstatssekreterare Tarcisio Bertone som mindes Pietro Ferrero som ”ett fantastiskt föredöme som kommer att leva vidare. En entreprenör som lyckades förkroppsliga de bästa kvalitéerna i vår industriella historia, nämligen kreativitet och förmågan att värdera arbete”.

Du kan läsa hela det rörande tal Giovanni Ferrero höll för sin bror genom att klicka här.

Dott. Pietro du kommer alltid att vara med oss!