VÅRT ÅTAGANDE FÖR HÅLLBARA INKÖP AV KAKAO

Kakaochartern beskriver vår vision för en verkligt hållbar kakaobransch som genom löpande förbättringar, är bra för både människor och natur och skapar värde för alla. Detta dokument anger huvuddragen i våra långsiktiga åtaganden, med specifika mål efter halva tiden (2023).

Välkommen att läsa Ferreros Kakaocharter för att få mer information om våra åtaganden och krav baserat på fyra grundpelare som är utformade att förklara det som är viktigast för Ferrero, följt av specifika projekt kring valda prioriteringar och initiativ. Hållbar försörjning, Mänskliga Rättigheter och Sociala Praxis, Miljöskydd, Spårbarhet, Riskbedömning och Transparens.