Nyckeltal

Grupptillväxt under 2020/2021

EN GLOBAL VERKLIGHET

Ferrero International S.A., Ferrero Groups moderbolag, har godkänt den konsoliderade årsredovisningen för det verksamhetsår som slutade den 31 augusti 2021. Med Giovanni Ferrero som exekutiv ordförande och Lapo Civiletti som CEO avslutade Ferrero Group budgetåret med en konsoliderad omsättning på 12,7 miljarder euro, en ökning på +3,4 % jämfört med föregående års omsättning på 12,3 miljarder euro.

Med detta godkännande konsoliderade Ferrero International S.A. 107 företag och 32 fabriker globalt och sålde direkt och via distributörer i över 170 länder.

Trots osäkerheterna orsakade av covid-19 lyckades Ferrero Group anpassa sig till de utmaningar som pandemin innebar. Ferrero Group prioriterade konsumenternas och de anställdas hälsa och säkerhet, och kunde demonstrera flexibilitet och återhämtningsförmåga för att garantera fortsatt drift och leverans av produkter till kunderna.

Den organiska tillväxten (med undantag för effekterna av förra årets sammanslagning av företag) ökade med 1,5 % vid de aktuella valutakurserna.

GODA PRODUKTER, GODA RESULTAT

Ferrero Group uppnådde en nettoökning inom försäljning av färdiga produkter. Viktiga höjdpunkter här inkluderar följande:

• Tillväxt i USA och andra marknader i väst, inklusive Tyskland, Frankrike och Italien
• Tillväxt för klassiska varumärken som Nutella®, Kinder Bueno® och kylda produkter
• Lansering av nya produkter, inklusive Nutella Biscuits® i Italien
• Fullständig integrering i de konsoliderade kontona för produkter som Keebler®, efter dess förvärvande från Kellogg Company i slutet av räkenskapsåret 2018/2019.

Gruppens genomsnittliga arbetsstyrka 2020/2021 var 34 374 anställda, en ökning från 34 121 anställda år 2019/2020. Den 31 augusti 2021 uppgick antalet anställda till 38 767, jämfört med 37 122 den 31 augusti 2020.

FÖRBÄTTRING OCH TILLVÄXT

Ferrero Group fortsatte att accelerera vissa initiativ: öka investering i sina klassiska varumärken, stärka interna FoU-aktiviteter samt att för ytterligare ett år i rad förbättra och utöka sina fabriker, anläggningar och utrustning. Som en del av gruppens fortsatta tekniska utvecklingsstrategi utökade man produktionskapaciteten, med kapitalinvesteringar på totalt 619 miljoner euro – huvudsakligen inom egendom, anläggningar och utrustning (534 miljoner euro) för gruppens fabriker i Italien, Tyskland, USA och Polen.

Dessa investeringar representerar gruppens löpande arbete för att förbättra kvaliteten, färskheten, livsmedelssäkerheten, konkurrenskraften, och viktigt för Ferrero – miljöpåverkan hos produkterna.