Ny EU-lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter

Den nya EU-förordningen 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter ändrar befintlig lagstiftning om märkning av livsmedel i EU-länderna. Förordningen träder i kraft den 13 december 2014.
Följaktligen kommer Ferrero från och med augusti 2014 att börja ange på produktetiketten, vilken typ av vegetabilisk olja och vegetabiliskt fett som används.

Vegetabilisk olja och vegetabiliskt fett används vid produktionen av många av Ferreros produkter. En av dessa är palmolja, en av de viktigaste vegetabiliska oljorna i världen, som utvinns genom att man värmer upp och pressar fruktköttet. Palmoljan kan anpassas till de olika kraven i varje recept utan att behöva ta till någon härdningsprocess. Den bidrar också till balansen mellan de övriga inredienserna och förhöjer deras smak efter raffineringsprocessen, då den är smak- och luktfri. Palmoljan bidrar till att bibehålla produktens smak under hela dess hållbarhetstid på grund av att den har en högre stabilitet mot oxidation än andra vegetabiliska oljor.

Ferrero-koncernen köper för närvarande in palmfruktolja från Malaysia, Papua Nya Guinea och Brasilien. Spårbarhet av denna råvara är av största vikt för Ferrero och koncernen är en aktiv medlem av RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil www.rspo.org) sedan 2005. RSPO är förening bestående av flera intressenter, som bildades år 2004 i syfte att främja utvecklingen och användningen av hållbar palmolja. Vi är på väg att uppnå 100 procent spårbar, segregerad, RSPO-certifierad palmolja fram till slutet av 2014, nära ett år tidigare än vår ursprungliga tidsplan. Segregerat innebär att det går att spåra palmoljan från originalplantage till produktionslinje.

Dessutom uppphör inte Ferreros ansvar i och med framgången med certifieringen, utan det är bara första steget i att uppfylla våra medarbetares och kunders förväntningar. Vi väljer att stärka vårt åtagande om ansvarsfull anskaffning av palmolja genom Ferrero Palm Oil Charter i syfte att köpa in palmolja från kända källor utan att bidra till avskogning, utrotning av arter, höga växthusgasutsläpp eller brott mot de mänskliga rättigheterna.
Ferrero har utvecklat en metod tillsammans med TFT (tidigare The Forest Trust www.tft-forests.org) för att utvärdera hur väl stadgan implementeras av våra leverantörer och för att hjälpa odlarna att gå längre än RSPO:s krav.


För ytterligare information, eller om du har några frågor, är du välkommen att kontakta vår lokala kundtjänst.Read more:
FAQs Palm Oil 
FAQs Palm oil in our products
Visit Kinder.com
Visit Nutella.com
Visit ferrero csr