VÅRT ÅTAGANDE FÖR HÅLLBARA INKÖP AV PALMOLJA

I juni 2021 uppdaterade Ferrero sin Charter för palmolja som ursprungligen publicerades år 2013. Det nya dokumentet anger huvuddragen i vår ambition att uppnå en palmoljebransch som är bra för både människa och natur genom att bemöta utmaningar med åtgärder som engagerar leverantörer och som sträcker sig bortom höga certifieringsstandarder. Deklarationen har utvecklats utifrån företagets pågående resa mot kunskap och insikter som har genererats av nära samarbete med intressenter på alla nivåer, från leverantörer och icke-statliga organisationer till akademiska partner.

Välkommen att läsa Ferreros Charter för palmolja för att få mer information om våra åtaganden och krav baserat på tre strategiska områden som vi identifierat som kritiska i en bransch där miljöproblem och sociala problem ofta är djupt rotade, komplexa och sammanlänkade: Mänskliga rättigheter och social praxis, miljöskydd och hållbarhet samt leverantörstransparens.