Vad driver oss

Som ett familjeägt företag har värderingar som respekt, integritet och innovation byggts in i vår kultur sedan generationer. Vårt syfte, att sträva efter förbättring, återspeglar dessa värden och driver oss att höja ambitionerna och uppfylla våra löften att ha en effekt på människorna och planeten för det bättre.

Vår hållbarhetsstrategi, som vi implementerar med hjälp av samarbeten över geografiska gränser och branschgränser, investeringar i teknik samt certifieringar, är uppbyggd kring fyra strategiska grundpelare:

Skydda miljön


Vi arbetar för att skapa miljömässig effektivitet i vår verksamhet genom att minska våra utsläpp och förbättra återvinnbarheten hos våra förpackningar.

Läs mer>

Hållbarhet vid inköp av råvaror


Med våra program ger vi odlare i andra änden av leveranskedjan mer makt, vi ökar transparensen och bevarar deras miljö.

Läs mer>


Främja ansvarsfull konsumtion


Vi bryr oss om ansvarsfull konsumtion av våra produkter.

Vi strävar efter att erbjuda produkter av högsta kvalitet och färskhet och bemödar oss alltid om att kommunicera på ett ansvarsfullt sätt.
Läs mer>

Ge makt åt människor


Vi arbetar för att skapa en mångfaldig, inkluderande och givande arbetsplats, att ge inflytande åt våra samhällen och att främja en aktiv livsstil bland ungdomar och deras familjer.

Läs mer>