ETISK KODEKS

Med dette etiske kodeks er det vores mål at mindske alle uvisheder hvad angår opførsel, men også for at give alle, der arbejder med vores virksomhed, en forståelse for de dybereliggende værdier, der ligger bag.

Det etiske kodeks udgør en mulighed for ikke bare at formalisere veletableret ekspertise, men også for at skabe en guide, et “kompas”, der styrer kompleksiteterne i vores fremtidige adfærd både internt og eksternt.

Klik her for at downloade dokumentet (PDF version)>