Företagshemsidor

Ferrero-koncernen är närvarande i Italien och världen över med ett nätverk av webbplatser om dess verksamhet, produkter och sociala ansvar.
Genom var och en av dessa webbplatser åtar sig Ferrero att ägna sig åt medveten och öppen kommunikation. Det är ett åtagande för konsumenterna, som alltid är centrala i företagets verksamhet.
Som global industriaktör är Ferrero övertygat om att en effektiv självreglering av kommersiell kommunikation ger ett värdefullt ramverk för att på bästa sätt tjäna konsumentens intresse av att motta sanningsenliga och korrekta meddelanden. Därför deltar Ferrero i ”EU Pledge”-initiativet, som främjar ett ansvarsfullt tillvägagångssätt inom livsmedelsreklam som vänder sig till barn under 12 års ålder, på TV, i tryck, i media och på internet. När det gäller webbplatsövervakning har sammanlagt 250 webbplatser kontrollerats under året, med totalt 95 % efterlevnad.

BEST LOVED BRANDS

HEMSIDOR