ANSVARSFULL KOMMUNIKATION FÖR INFORMERADE VAL

En ökande medvetenhet om kost, nutrition och fysisk aktivitet över hela världen är väldigt viktigt för den internationella livsmedels- och dryckesbranschen som Ferrero tillhör.

En ansvarsfull kommersiell kommunikation kan hjälpa konsumenterna att göra lämpliga val av livsmedelsprodukter som de köper och konsumerar som ett led i en sund och aktiv livsstil. Genom att ha en kommersiell kommunikation som överensstämmer med principerna om god nutrition, balanserad kost, fysisk aktivitet och personliga val kan branschen spela en viktig roll.

International Food & Beverage Alliance

Som medlem i International Food & Beverage Alliance (IFBA) tillsammans med andra ledande livsmedelsföretag har vi förbundit oss till självreglering och antagit ”Framework for responsible food and beverage marketing communications” (Ramverk för ansvarsfull livsmedels- och dryckesmarknadsföring), som antagits av Internationella Handelskammaren (ICC), liksom relevanta regionala och nationella självregleringsregelverk.

World Federation of Advertisers

Ferrero är även medlem i World Federation of Advertisers (WFA), en internationell organisation som främjar god och effektiv praxis för ansvarsfull marknadsföring.
Vi anser att en effektiv självreglering gynnar konsumenternas intressen genom att tillhandahålla sann och exakt kommunikation. Vi ser även behovet av tillämpning och ändrar annonsering som inte är förenlig med dessa åtaganden.

EU Pledge

Inom Europeiska unionen är Ferrero en av grundarna av EU Pledge och förbinder sig att undvika produktmarknadsföring riktad till barn under 13 år. EU Pledge ger enskilda och organisationer en möjlighet att flagga för eventuella fall där medlemmars marknadsföring inte följer de åtaganden som de har gjort. Här finns mer information.Klicka här för att ladda ned hela dokumentet ”Ferreros annonserings- och marknadsföringsprinciper”.