Information om behandling av cookies

COOKIEPOLICY

Definitioner, kännetecken och tillämpning av regler


Cookies och liknande teknik är små textfiler som skickas och registreras på användarnas datorer eller mobila enheter under deras första besök, och som sedan förs tillbaka till dessa webbplatser vid nästa besök. Tack vare cookies kommer webbplatserna ihåg användarens åtgärder och preferenser (t.ex. Inloggningsuppgifter, standardspråk, teckenstorlek, ytterligare visningsinställningar osv.) så att de inte behöver ange dem igen när de besöker sidan på nytt och söker på dess sidor.

Cookies används för att utföra IT-autentiseringar, övervaka sessioner och lagra information om aktiviteterna som användare företar en webbplats, och kan även innehålla en unik identifiering som möjliggör övervakning av användarupplevelser på webbplatsen i statistik- eller annonseringssyfte. Vid navigeringen på en webbplats kan användaren också ta emot cookies och liknande teknik på sin dator eller mobila enhet från andra webbplatser eller webbservrar än den som de besöker (så kallade ”tredjepartscookies”). Vissa aktiviteter kan inte utföras utan användning av cookies, vilka i vissa fall är tekniskt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Det finns olika typer av cookies, beroende på egenskaper och funktioner, och de kan finnas kvar på användares dator eller mobila enhet under olika lång tid – så kallade sessionscookies, som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare och så kallade bestående cookies, som finns kvar i användarens enhet fram till ett i förväg fastställt datum.

Föregående uttryckligt samtycke till användning av cookies krävs inte alltid. Ett sådant samtycke krävs särskilt inte för ”tekniska cookies", dvs. cookies som används enbart för att utföra överföringen av kommunikation över ett elektroniskt kommunikationsnät, eller om det är strikt nödvändigt för att utföra en tjänst som uttryckligen begärs av användaren. Med andra ord är det cookies som är oumbärliga för driften av webbplatsen eller för att utföra uppgifter som begärs av användaren.

Bland tekniska cookies, som inte kräver föregående uttryckligt samtycke för att användas finns det i) navigerings- eller sessionscookies (för autentisering), ii) funktionella cookies som låter användare navigera på grundval av en uppsättning utvalda kriterier (t.ex. språket eller de produkter som har valts för köp) för att förbättra den tjänst som utförs för dem.

Tidigare samtycke från användarna krävs i stället för ”analyscookies” och ”profileringscookies”, dvs. cookies som syftar till att erbjuda analytisk statistik om användningen av en webbplats eller sådana som skapar profiler för användare för att skicka annonsmeddelanden till dem i linje med de preferenser som de har uttryckt när de har surfat på nätet.

Typer av cookies som används av webbplatsen och möjligheten till att välja/välja bort dem
Webbplatsen använder följande cookies och erbjuder möjlighet att välja (bort) dem (och därmed avaktivera dem), utom tredjepartscookies, för vilka du måste gå direkt till de relevanta förfarandena för att välja och välja bort cookies som nämns nedan i de angivna länkarna:
• Tekniska cookies - sessions- eller navigeringscookies är strikt nödvändiga för driften av webbplatsen eller för att du ska kunna använda innehållet och tjänsterna som du har begärt.
• Tekniska/funktionella cookies, dvs. cookies som används för att aktivera specifika funktioner på webbplatsen och ett antal utvalda kriterier (t.ex. språket eller de produkter som har valts ut för köp) för att förbättra den tjänst som utförs. VARNING! Om du avaktiverar tekniska och/eller funktionella cookies på webbplatsen kan det leda till att vissa tjänster eller funktioner på webbplatsen blir otillgängliga eller så kanske inte webbplatsen fungerar som den ska, och du kan tvingas ändra eller manuellt lägga in viss information eller preferenser varje gång du går in på webbplatsen.
• Tekniska/analytiska cookies möjliggör en förståelse av hur webbplatsen används av dig. Den information som samlas in av dessa cookies får endast behandlas i samlad och anonym form.
• Tredjepartscookies, dvs. cookies från andra webbplatser eller servrar än Ferreros, som används för tredje parters syften, inklusive profileringscookies. Notera att dessa tredje parter, som anges nedan med motsvarande länkar till sekretesspolicyn, är oberoende personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in genom de cookies som de skickar. Därför bör du läsa deras sekretesspolicyer, information och samtyckesformulär (välja och välja bort respektive cookies) som anges nedan:
• - [ange relevant länk ]
• - [ange relevant länk ]

I tabellen nedan finns en närmare beskrivning av alla cookies som används på webbplatsen www.ferrero.com, inklusive deras specifika ändamål. Vi använder inte någon av dessa cookies för andra ändamål än dem som anges i denna cookiepolicy.

Cookiens namn: AWSELB
Kategori: Funktionell
Typ: Session
Ändamål: Används för att konfigurera sticky session på AWS load balancer
Varaktighet: Session

Cookiens namn: JSESSIONID
Kategori: Funktionell
Typ: Session
Ändamål: Teknisk cookie från New Relic
Varaktighet: Session

Cookiens namn:
PHPSESSID
Kategori: Funktionell
Typ: Session
Ändamål: Lagrar session
Varaktighet: Session

Cookiens namn: lang
Kategori: Funktionell
Typ: Första part
Ändamål: Används för att lagra webbplatsens språk
Varaktighet: 1 år

Cookiens namn: __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmt
Kategori: Analytics
Typ: Google (tredje part)
Ändamål:Google Registrerar varifrån användaren kom, lagrar mängd / tid / tidigare / aktuellt besök, kontrollerar ungefär hur snabbt användaren lämnar webbplatsen
Varaktighet:
Session / 10 minuter / 12 timmar

Hur man ser och modifierar cookies genom navigeringsprogrammet (webbläsaren)
Du kan välja vilka cookies som du vill tillåta genom det relevanta förfarande som beskrivs här, och du kan (helt eller delvis) tillåta, blockera eller radera cookies genom de specifika funktionerna i ditt navigeringsprogram (så kallad webbläsare). Men, hypotetiskt, om alla eller en del av alla cookies avaktiveras är det kanske inte möjligt att använda webbplatsen, eller så kan vissa tjänster eller funktioner på webbplatsen vara otillgängliga eller inte fungera på rätt sätt och/eller du kan tvingas ändra eller manuellt lägga in en del information eller preferenser varje gång du besöker webbplatsen.
Mer information om hur du ställer in preferenser för användning av cookies genom din webbläsare finns i de här instruktionerna (uppdateringar av länkarna bör kontrolleras regelbundet):

Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome

För att välja bort Google Analytics-cookien kan du ladda ned och installera Google Analytics webbläsartillägg för detta. Webbplatsanvändare som inte vill att deras data ska rapporteras av Google Analytics JavaScript kan installera Google Analytics webbläsartillägg för detta. Detta tillägg ger Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) instruktion om att förhindra att information skickas till Google Analytics. Webbläsartillägget är tillgängligt för de flesta moderna webbläsare. Google Analytics webbläsartillägg för att välja bort cookies förhindrar inte att information skickas till webbplatsen själv eller till andra webbanalystjänster. Läs mer om Google Analytics webbläsartillägg för att välja bort cookies.
[Eftersom det Google Analytics-tillägg som beskrivs ovan endast fungerar med desktop-webbläsare kan du överväga att utveckla en egen mekanism för att välja bort cookies med hjälp av dessa instruktioner https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ios/v3/advanced#opt-out]
För att välja bort Google Analytics SDKs, klicka här [om Google Analytics-cookies skickas via den relevanta webbplatsen]