VÅRT ÅTAGANDE

Sedan familjeföretaget Ferrero grundades år 1946 i Alba, Italien har det ständigt lagt stor vikt vid att ta på sig konkreta åtaganden och ta hänsyn till både människorna och planeten. Det sträcker sig från att bry sig om de människor som är och har varit del av Ferreros historia, garantera en mångfaldig och givande arbetsplats och främja aktiva livsstilar bland ungdomar och deras familjer, ända till vårt stora engagemang för hållbart jordbruk, miljöskydd och stöd för lokala samhällen. Denna tendens är inbyggd i vår arvsmassa och representeras symboliskt i ett brev som Michele Ferrero skickade ut till företagets medarbetare år 1957 när han tog över ledarskapet.

”Jag förbinder mig personligen att ägna allt jag gör och alla mina föresatser åt vårt företag, så att det kan fortsätta sin resa i samma anda som min far och min farbror gav. Jag försäkrar er att jag inte kommer känna mig nöjd förrän jag med konkreta fakta kan garantera både er och era barn en säker och fredlig framtid.”
Michele Ferrero

Vår exekutiva styrelseordförande Giovanni Ferrero fortsätter att leda företagsgruppen i samma anda:

”Tradition och innovation är en inneboende del av Ferreros arvsmassa. Om jag skulle hitta en metafor skulle jag säga att denna tradition är som en båge. Ju längre tillbaka vi drar strängen, desto längre kan vi skjuta pilen av modernitet, vision och innovation.”
Giovanni Ferrero