HISTORIA

Det är framförallt Michele Ferrero som ligger bakom Ferrero Gruppens utveckling. Med en vilja att skapa nya produkter och med framåtsträvande idéer har han förändrat matvanorna för miljontals konsumenter.

Tack vare ett kontinuerligt och effektivt samarbete med hustrun Maria Franca kunde han under efterkrigstiden bli den förste italienske industriidkaren som öppnade fabriker för sötsakstillverkning och administrativt kontor utomlands. På så sätt omvandlade han företaget till en verkligt internationell Grupp.

Vi måste gå tillbaka till 1940-talet för att finna rötterna till denna succé. Det var det årtionde då Micheles föräldrar Pietra och Pietro lyckades med bedriften att omvandla ett konditori till en fabrik.
Dessa första och avgörande steg framåt blev möjliga tack vare de produkter som Pietro Ferrero och den då mycket unge sonen Michele ”upptäckte”. En annan viktig faktor bakom framgången var det försäljningsnät som Pietros bror Giovanni (död 1949) organiserade.

Historien om Ferrero har nu nått tredje generationen. Pietro och Giovanni Ferrero, Micheles och Maria Francas söner, har i över 10 år innehaft toppositioner inom gruppen som verkställande direktörer.

I april 2011 gick Pietro Ferrero tragiskt bort. Dödsfallet inträffade i Sydafrika där Pietro befann sig på ett humanitärt uppdrag han själv tagit initiativ till för att starta Ferreros sociala arbete i landet.
Idag fortsätter Giovanni Ferrero - med siktet inställt mot ännu högre mål - att framgångsrikt styra företaget. Han håller i högsta grad den sociala inspiration och motivation han delat med sina föräldrar och sin bror levande.

Företaget baseras som alltid på en solid grund av familjevärderingar. I korta ordalag kan man säga att bakom det multinationella företagets varumärke, balansräkningar och expansion finner vi en genial och stark familj från Piemonte som ur Ferrero-stiftelsens motto ”Arbeta Skapa Ge” får sin fenomenala förmåga att växa.